fbpx

Uwalniamy mocne strony zespołów, liderów, pracowników. Wspieramy organizacje we wzmacnianiu zaangażowania ludzi i rozwoju biznesu. Wiemy, że naturalne ludzkie talenty to potencjał, którego wykorzystanie przynosi organizacjom wymierne korzyści biznesowe.

BADANIA GALLUPA

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm.

Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów, uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową.

Świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, co potwierdzają wyniki badań Strengths Meta-Analysis. Badania te dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach wiąże się z kluczowymi wynikami skuteczności, a organizacje inwestujące w talenty wydobywają nie tylko to, co najlepsze w pracownikach, ale wpływają na sukces organizacyjny.

ponad 0 mln
osób poznało swoje talenty
0%
wzrost sprzedaży
0%
wzrost zysku
0%
niższa rotacja pracowników(1)
0%
wzrost zaangażowania pracowników
0%
mniej incydentów bezpieczeństwa

Badania Gallupa© 2015, (1) organizacje o wysokiej rotacji

JAK PRACUJEMY?

Rozwiązania dla firm tworzymy bazując na autorskim modelu: STRENGTHS PROFIT CHAINⓇ, który koncentruje się na rozwoju biznesowym firm i organizacji poprzez wdrażanie podejścia bazującego na mocnych stronach.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dlaczego Strengths Community? Jaką wartość wniesiemy do Twojej organizacji?

Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów. Praktykę i umiejętności potwierdzone certyfikatami przekładamy na wysoką jakość projektów.

Projektujemy strategiczne wdrożenia. Dostosowujemy dedykowane rozwiązania dla organizacji bazując na rekomendowanych programach i metodzie Gallupa.

Tworzymy dla uczestników angażujące i innowacyjne doświadczenia, które wzmacniają długofalowe efekty uczenia się oraz integrują członków zespołu.

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA CIEBIE?

Pomagamy organizacjom wydobyć i wykorzystać w biznesie najmocniejsze strony liderów, zespołów i pracowników. Kiedy poznamy Twoje potrzeby biznesowe, zaprojektujemy i całościowo dostarczymy projekty strategiczne, szkoleniowe i rozwojowe. Jako eksperci w zakresie rozwiązań, będziemy uczestniczyć w nich jako realizatorzy – liderzy projektów, konsultanci, trenerzy i coachowie.

CO WIĘCEJ?

Nie sprzedajemy szablonów.
My projektujemy wdrożenia.

Zaprojektujemy rozwiązania, które pasują do Twojej strategii, kultury organizacji, kierunków rozwoju oraz rynkowych wyzwań za nimi idących.

Experience Strengths

Warsztat wprowadzający w podstawy podejścia bazującego na mocnych stronach i pracy z talentami Gallupa CliftonStrengths. Zweryfikujesz jego przydatność w pracy z klientami, współpracownikami i zespołami oraz pracownikami kluczowych (top talents). Więcej informacji >>

Strengths Management Strategy Workshop

Warsztat w duchu współtworzenia. Pracujemy z zarządem i/lub osobami kluczowymi w organizacji nad strategią wdrożenia podejścia bazującego na mocnych stronach.

Consulting and Designing implementation

Konsultacje i projektowanie rozwiązań bazujących na mocnych stronach w organizacji, nakierowane na zwiększenie zaangażowania i produktywności pracowników oraz utrwalenie tego podejścia w kulturze organizacji.

Leadership Education and Development

Edukacja i rozwój liderów i menedżerów w zakresie wykorzystania wiedzy na temat talentów i mocnych stron w rozwoju własnym oraz swoich zespołów.

Love Work – Employee Experience Design

Proces projektowania z klientem optymalnych doświadczeń pracowników w miejscu pracy, w celu zwiększenia ich lojalności, zaangażowania i efektywności działania.

Love Mark – Strengths Based Employer Branding

Warsztaty i konsultacje mające na celu wsparcie organizacji we wzmacnianiu marki pracodawcy.

Stworzymy rozwojowe doświadczenie dla Twojego zespołu, które zwiększy wzajemne zrozumienie i zaangażuje członków zespołu w efektywną współpracę.

Talent DNA Team Coaching

Seria team coachingów, których celem jest zrozumienie tego, jak talenty poszczególnych osób budują mocne strony zespołu. W rezultacie komunikacja i współpraca przebiega łatwiej.

Engagement Team Coaching

Seria team coachingów, których celem jest wypracowanie usprawnień zwiększających zaangażowanie zespołu (w tym praca nad identyfikacją z misją, celami, wartościami zespołu oraz elementami Q12).

Overcoming team dysfunctions

Program rozwoju zespołu nastawiony na niwelowanie dysfunkcji w jego pracy. Koncentrujemy się na zdiagnozowanych obszarach wymagających usprawnień, których przezwyciężenie wzmacnia efektywną pracę i ducha zespołu.

Discover Strengths Event

Kreatywne doświadczenie eventowe bazujące na talentach Gallupa, mające na celu przybliżenie tematyki mocnych stron – podane w lekkiej, angażującej Uczestników formie. Wykorzystujemy zdobycze przemysłu kreatywnego: autorskie gry, doświadczenia w escape roomach, itd.

Przeprowadzamy Twoich ludzi od diagnozy talentów do celowego wykorzystania w pełnionej roli zawodowej. Talenty są po to, aby z nich korzystać.

Employee Talent DNA – Know your power

Sesja informacji zwrotnych po diagnozie talentów testem Gallupa CliftonStrengths, mająca na celu zrozumienie wyników i udzielenie wskazówek dotyczących ich rozwoju w miejscu pracy.

Employee Strengths in the Role

Program czterech sesji coachingu mocnych stron, których celem jest rozwijanie mocnych stron, czyli przeprowadzenie od zrozumienia talentów i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie w pełnionej roli, przez budowanie strategii efektywnego ich wykorzystania, do planów działania.

Performance coaching – From being and doing to results

Pełny proces od 7 do 9 sesji coachingowych, skoncentrowany na budowaniu mistrzostwa w pełnionej roli w oparciu o produktywne i dojrzałe wykorzystanie talentów.

Good Work – Talent in your work

Warsztat inspirujący do eksplorowania naturalnych talentów oraz obszarów maksymalnej satysfakcji w doświadczeniach zawodowych, którego celem jest zwiększenie poczucia wpływu na kształtowanie swojej ścieżki kariery.

Edukujemy działy HR oraz coachów jak pracować metodą Gallupa oraz maksymalnie wykorzystać talenty i mocne strony w prowadzonych projektach.

Strengths Coaching Course

Zaawansowany proces edukacyjny dla coachów i/lub pracowników działów Human Resources, z prowadzenia rozmów coachingowych na temat wyników testu talentów Gallupa CliftonStrengths. Kurs realizowany jest zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej. Więcej informacji o kursie w formule otwartej >>

Strengths Trainer Course

Czterodniowy, zaawansowany kurs specjalistyczny dla trenerów i facylitatorów z prowadzenia szkoleń i rozmów zespołowych na bazie mocnych stron i wynikach testu talentów Gallupa CliftonStrengths. Kurs ten realizowany jest wyłącznie w formule zamkniętej. Zapraszamy do kontaktu >>

Strengths Education and Mentoring

Wsparcie edukacyjne i mentoring dla osób wspierających rozwój innych. Celem jest doskonalenie umiejętności pracy z mocnymi stronami, a także projektowanie rozwiązań warsztatowych i konsultacyjnych w pracy grupowej i indywidualnej.

Stworzyliśmy polską społeczność entuzjastów talentów i animujemy jej spotkania w kilku miastach Polski. Wspieramy uczelnie i NGO w edukacji na temat mocnych stron.

Strengths Enthusiasts Meetups

Comiesięczne inspiracyjno-edukacyjne spotkania dla entuzjastów talentów w kilku miastach Polski. Zbudowaliśmy prawdziwą społeczność entuzjastów mocnych stron, liczącą niemal 1000 osób. Informacje o spotkaniach znajdziesz tutaj.

Strengths for Students and Higher Education

Projekty rozwojowe dla studentów wyższych uczelni, skupione wokół świadomości własnych talentów i umiejętności ich wykorzystywania w nauce, życiu uczelnianym, przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru ścieżki zawodowej.

NASI EKSPERCI

Tworzymy wszechstronny zespół. Mamy różnorodne kompetencje, kwalifikacje i doświadczenia. Łączy nas zamiłowanie do rozwoju opartego na mocnych stronach oraz psychologii pozytywnej. Tym zamiłowaniem dzielimy się z klientami.

Marta Bara

Coach, konsultant, trener
Gallup® Certified Strengths Coach

Specjalizacja: Executives, mentoring, zespoły

Dorota Krasnodębska-Wnorowska

Coach, konsultant, trener
Gallup® Certified Strengths Coach

Specjalizacja: Strategie, innowacje, zaangażowanie

Wojtek Bartosik

Coach, konsultant, trener
Gallup® Certified Strengths Coach

Specjalizacja: Liderzy, zespoły, wartości

Dominika Stróżyńska

Coach, trener
Gallup® Certified Strengths Coach

Specjalizacja: Liderzy, zespoły, zaangażowanie

Beata Karwowska

Beata Karwowska

Coach, trener
Gallup® Certified Strengths Coach

Specjalizacja: Innowacje, liderzy, komunikacja

Małgorzata Łozińska

Małgorzata Łozińska

Coach, trener
Strengths Community Coach

Specjalizacja: zarządzanie rozwojem pracowników

Joanna Wojewnik

Joanna Wojewnik

Coach, trener
Strengths Community Coach

Specjalizacja: Liderzy, zespoły, HR

Katarzyna Jasińska

Coach, trener
Gallup® Certified Strengths Coach

Specjalizacja: Liderzy, branża produkcyjna

Nie marnuj potencjału swoich ludzi.
Uwolnij mocne strony w swoim biznesie. Pomożemy Ci w tym.

ZAUFALI NAM

W trakcie praktyki zrealizowaliśmy szereg projektów dla organizacji. Współpracowaliśmy między innymi z:

KONTAKT

rondo Ignacego Daszyńskiego 1,
00-843 Warszawa

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Select an option
Fill out this field

Administratorem danych osobowych jest Strengths Community sp. z o.o.. Dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane w celach kontaktowych. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Strengths Community sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000780119, posiadająca numer NIP: 7010917471, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.