fbpx

Izabela Pawlak

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Doradca HR i kariery, trener, psycholog

kontakt@doandgrow.pl  +48 502 180 608

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Rozwaga (Deliberative), Zbieranie (Input), Uczenie się (Learner), Ukierunkowanie (Focus), Poważanie (Significance)

Jestem doradcą HR i kariery, trenerem, psychologiem, a także Certyfikowanym Trenerem Ostendi Management System, FRIS, Reiss Profile Master, Coachem Mocnych Stron, Konsultantem Odporności Psychicznej MTQ48.

Moją misją jest wspieranie ludzi w wyznaczaniu i realizowaniu celów zawodowych, które doprowadzą ich do posiadania satysfakcjonującej pracy. 

Pracuję z takimi tematami jak: planowanie świadomej ścieżki kariery, budowanie marki osobistej pracowników oraz dojrzałości zawodowej połączonej z pracą nad rozwijaniem samoświadomości, talentów oraz innych zasobów człowieka.

Wierzę, że każde działanie rozwija, a rozwój jest kluczem do sukcesu w życiu.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.