fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Poważania, chcą odgrywać znaczącą rolę. Są one niezależne i układają swoje projekty według wpływu, który wywrą one na ich organizację lub osoby wokół nich.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • pragnienie czegoś więcej
 • profesjonalizm i wiarygodność
 • skupienie się na doskonałości
 • niezależność
 • determinacja, aby coś zmienić

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • docenienie i podziw
 • być ważnym w oczach innych
 • niezależność i uznanie twojego wkładu
 • możliwość wpływania na innych

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Poważanie będziesz zmotywowany przez to jak inni postrzegają Ciebie i wagę Twojego wkładu.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Cenisz sobie bycie docenianym. Daj to samo swojemu zespołowi. Rozpoznaj to, jakiego rodzaju uznania oczekują poszczególne osoby.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Chcesz wnosić zmianę i zajmować się tematami, które są ważne. Dzięki temu cele, które ustanawiasz mogą pomóc zespołowi dostrzec sens i znaczenie wspólnej pracy. Dziel się z innymi swoimi ambitnymi celami i pozwól innym obserwować postępy pracy i osiągnięcia, aby zwiększać zaufanie do siebie.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Nazywaj wkład poszczególnych osób w końcowy rezultat i zmianę jaką wnosi ich praca. Rób to w sposób, który szczególnie doceniają te osoby.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Buduj kulturę doceniania, wzajemnego zaufania oraz sensu pracy. Z łatwością dostrzegasz to, co wnoszą inni, a także to jaki ma to wpływ na organizację. Nazywaj to jak najczęściej.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Myślisz odważnie o przyszłości i nie zaspokajają Cię zwyczajne cele. Aby osiągnąć więcej potrzebujesz szczególnie zaangażować członków swojego zespołu w podzielanie Twojej wizji.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Bądź autentyczny. Twój wpływ na świat jest prawie całkowicie uzależniony od liczby osób, które wierzą w ciebie jako lidera. Zawsze bądź wierny temu, kim jesteś “na scenie” i poza nią, a ludzie zobaczą twoją autentyczność.
 • Uznanie i wpływ mają znaczenie. Prowadząc kluczowe zespoły lub ważne projekty, wydobywasz z siebie wszystko, co najlepsze. Twoja największa motywacja może nadejść, gdy stawka osiągnie najwyższy poziom. Daj znać innym, że gdy piłka jest w grze, ty chcesz być rozgrywającym. Będą czuć się bardziej komfortowo widząc twoją pewność do podejmowania dużego ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności na własnych barkach.

ZASOBY

Significance: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Poważanie i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Significance: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Poważanie w roli liderskiej.

Poważanie: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Poważanie (Significance) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach CliftgonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.