fbpx

Instytut Gallupa od kilkudziesięciu lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Aktywator (Activator), przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Swoje zadania chcą wykonać, a nie tylko o nich mówić.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

Twoje zalety i atuty

Jako lider z talentem Aktywator (Activator) napędzasz działania.

  • Inicjatywa i działanie: Osoby z talentem Aktywator (Activator) są ekspertami w podejmowaniu szybkich decyzji i nie boją się działać. Mają naturalną zdolność do łagodzenia oporu i stawiania czoła wyzwaniom, co pozwala im szybko rozpoczynać projekty i działać w dynamicznych środowiskach.
  • Inspirowanie i dodawanie energii: Lider z talentem Aktywator (Activator) może zarażać swoją energią i entuzjazmem innych, pobudzając ich do działania. Potrafią wprowadzać innych w akcję i angażować ich w wyzwania, co jest niezwykle ważne w mobilizacji zespołów.
  • Sprawność w podejmowaniu decyzji: Osoby z talentem Aktywator (Activator) są w stanie podejmować szybkie decyzje w oparciu o intuicję i dostępne informacje. To umożliwia im efektywne zarządzanie projektami i działaniami, co może prowadzić do szybszych i bardziej wydajnych wyników.
  • Utrzymanie gotowości działania: Liderzy z talentem Aktywator (Activator) w zespole mogą utrzymywać dynamikę i pęd do osiągania celów. Są w stanie unikać stagnacji, skupiając się na przemieszczaniu projektów do przodu i zatrzymując się tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
  • Kreatywność i innowacyjność: Talent Aktywator (Activator) sprzyja także kreatywności i zdolności do myślenia poza schematami. Liderzy z tym talentem mogą wprowadzać nowe pomysły i podejścia, co jest nieocenione w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie innowacja jest kluczem do sukcesu.
  • Testowanie rozwiązań: Liderzy z talentem Aktywator (Activator) uczą się poprzez działanie dlatego chętnie testują rozwiązania. Taki sposób działania umożliwia uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej zanim zostaną opracowane wszystkie szczegóły rozwiązania.
  • Przywództwo w zmianach: Dzięki swojej zdolności do szybkiego podejmowania decyzji i inicjowania działań lider z talentem Aktywatora (Activator) może być doskonałym przewodnikiem podczas zmian organizacyjnych. Potrafi skutecznie wprowadzać nowe inicjatywy i dostosowywać się do nowych warunków.

Zasoby

Activator: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Aktywatora i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Activator: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Aktwywator w roli liderskiej.

Aktywator: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Aktywator (Activator) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach CliftgonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.