fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Maksymalista, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre, w coś, co będzie doskonałe.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • orientacja na jakość
 • koncentracja na mocnych stronach własnych i współpracowników
 • zaangażowanie w doskonałość
 • koncentracja na poprawie i usprawnieniach

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • cenienie jakości, tak samo jak ilości
 • skupienia się na tym, co robią najlepiej każdego dnia
 • miar doskonałości
 • możliwości przekroczenia standardów

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Maksymalista będziesz skupiać się na tym co silne i zarządzać tym, co słabe.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Naturalnie doceniasz mocne strony innych osób. Twoje spostrzeżenia dotyczące tego, w czym pracownicy są dobrzy silnie ich motywuje do jeszcze lepszych osiągnięć.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Pracownicy są efektywniejsi jeśli mają jasność odnośnie tego, co wychodzi im najlepiej, a kiedy powinni szukać pomocy innych osób. Prawdopodobnie zarządzasz zespołem i zadaniami w taki sposób, aby ludzie robili to, co wychodzi im najlepiej.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Lokując pracowników w odpowiedzialnościach i zadaniach, w których mają szansę osiągnąć najwięcej może sprawiać, że są zmotywowani i zaangażowani w to, za co odpowiadają.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Doceniasz ludzi i zauważasz ich wkład. Stawiaj cele zespołowe pokazując jak każdy członek zespołu może mieć swój wkład w osiągnięcie go. Może być Ci łatwiej budować relacje ze swoimi najlepszymi pracownikami. Uważaj, aby to nie demotywowało pozostałych, ale zachęcało ich do rozwijania się i dostarczania lepszej jakości.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Chcesz maksymalizować rezultaty podjętych decyzji. Studiuj pozytywne osiągnięcia i najlepsze praktyki, aby jak najwięcej nauczyć się o drodze do celu i sposobach działania. Może Ci być łatwiej myśleć o problemach i wytyczać kierunki na przyszłość jeśli będą one zanurzone w pozytywnych przykładach.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Rozwijaj talenty. Jako lider masz obowiązek jak najlepiej wykorzystać zasoby swojej organizacji – a talenty są największym zasobem każdej firmy. Wykorzystaj swój autorytet, aby pomóc swoim pracownikom zobaczyć ich własne talenty i zmaksymalizować je poprzez obsadzanie ludzi tam, gdzie mogą się rozwijać i wykorzystywać swoje mocne strony. Na każdą potrzebę jest osoba z odpowiednim talentem. Rekrutuj i wybieraj uważnie, a zbudujesz organizację z potencjałem do mistrzostwa.
 • Wzmacniaj wiarę w możliwości. Niektórzy będą potrzebowali usłyszeć twój przekaz więcej niż jeden raz, zanim uwierzą, że naprawdę oczekujesz, że będą skupiać się na tym, co robią świetnie, a nie na ich obszarach słabości. Powtarzaj swój przekaz wielokrotnie, aby został usłyszany, zrozumiany i obdarzony zaufaniem. Niektóre osoby mogą potrzebować pewności, że w przyszłości nie zaskoczysz ich, wypominając im ich słabości lub porażki. Nieustannie skupiaj się na ich doskonałości, dopóki w pełni zaufają, że to naprawdę jest twój obszar koncentracji.

ZASOBY

Maximizer: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Maksymalista i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Maximizer: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Maksymalista w roli liderskiej.

Maksymalista: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Maksymalista (Maximizer) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach ClifttonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.