fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rywalizacja mierzą swój postęp porównując się z innymi. Celują w pierwsze miejsce i wygraną we współzawodnictwie.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • dążenie do bycia najlepszym
 • zdolność do podnoszenia standardów wydajności
 • ciężka praca, aby osiągnąć sukces, zwłaszcza jeśli można go porównać z innymi
 • pasja i dążenie do zwycięstwa

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • chęci do zmierzenia się i konkurowania o zwycięstwo
 • szukania mierzalnych wskaźników do śledzenia postępów w porównaniu z wynikami innych
 • motywacji
 • ambitnych współpracowników

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Rywalizacja będziesz starać się wygrać pierwsze miejsce.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Chcesz inspirować innych do stawania się lepszymi i wygrywania pierwszego miejsca. Możesz tworzyć kulturę pozytywnego i pełnego zabawy współzawodnictwa (grwalizację – gamification), w której ludzie faktycznie przekraczają swoje możliwości.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Z łatwością namierzasz cele codzienne, miesięczne, roczne i okresowe, które umożliwiają śledzenie osiągnięć. To umożliwia utrzymanie celów w polu widzenia i ułatwia motywowanie się.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Twoje pragnienie wygranej sprawia, że umiejscawiasz ludzi na pozycjach, na których mają szansę osiągnąć najwięcej. Wygrana zespołowa wymaga korzystania z największych atutów jego graczy.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Duch rywalizacji może utrudniać Ci budowanie relacji jeśli tracisz z pola widzenia cel zespołowy. Nie pozwalaj, aby pragnienie osobistej wygranej sprawiało, że zaczynasz rywalizować ze swoimi pracownikami. Świadomie szukaj na zewnątrz organizacji relacji z osobami, z którymi rywalizacja będzie służyła Tobie, zespołowi i organizacji. Ze swoimi ludźmi rywalizujcie jako drużyna – to was scali.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Rywalizacja może skłaniać Cię do podejmowania ryzyka. Włączaj swoich pracowników, aby dostarczali potrzebne dane, które pomogą Ci podejmować racjonalnie uzasadnione decyzje. Włączanie pracowników w krytyczne dyskusje sprawi, że zwiększysz ich zaangażowanie, zaś sobie dostarczysz wartościowych informacji.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Szukaj przewag konkurencyjnych. „Numer jeden” to jedyne miejsce, które się u ciebie liczy, więc jesteś skłonny aby ograniczać się do obszarów, w których możesz wygrać. Jako lider, identyfikuj nisze rynkowe, w których twoja grupa naprawdę góruje, skonkretyzuj jej mocne strony oraz dokładnie określ przewagę konkurencyjną. W ten sposób umożliwiasz grupie i organizacji osiągnięcie niezrównanego sukcesu, który naturalnie podnosi grupowy optymizm.
 • Oszustwo nigdy nie popłaca. Pamiętaj, że wygrywanie za wszelką cenę nie jest wygrywaniem, jest pokonywaniem samego siebie. Cena zwycięstwa może być większa niż ból porażki, więc upewnij się, że twoja
  uczciwość pozostaje nienaruszona, kiedy dążysz do ostatecznego zwycięstwa.

ZASOBY

Competition: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Rywalizacji i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Competition: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Rywalizacja w roli liderskiej.

Rywalizacja: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Rywalizacja (Competition) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach CliftgonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.