fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia, dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

PRZEWODZISZ PRZEZ BUDOWANIE RELACJI (RELATIONSHIP BULDING)

Liderzy, którzy przewodzą za pomocą Budowania Relacji, są zasadniczym elementem spajającym zespół. Jeśli zespół nie posiada takich atutów, często grupa stanowi zwykły zbiór jednostek. Natomiast liderzy posiadający nadzwyczajne zdolności Budowania Relacji potrafią tworzyć grupy i organizacje będące dużo bardziej wartościowe niż suma ich części.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • dostrzeganie talentów innych osób
 • zdolność namierzania możliwych sposobów maksymalizacji talentów każdej osoby
 • indywidualne podejście do każdej osoby
 • łatwość przewidywania tego, jak różne osoby mogą ze sobą współpracować produktywnie

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • elastyczność w dostosowywaniu mojego podejścia do każdej osoby
 • gotowość do wchodzenia w działania, które uwzględniają unikalne mocne strony każdego współpracownika
 • możliwość traktowania każdego członka zespołu inaczej

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Indywidualizacji będziesz dostrzegać potencjał różnorodności ludzkiej, a nie problemy z niej wnikające.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Zauważasz naturalny styl pracy każdego członka zespołu. Dostrzegasz zarówno mocne, jak i słabe strony. Kiedy przydzielasz zadania, bo wierzysz, że poszczególne osoby są w stanie dzięki swoim zdolnościom odnieść sukces, zwiększasz ich szansę na sukces.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Planując pracę uwzględniasz to, co wiesz o osobach w swoim zespole. Im lepiej rozpoznajesz ich sposób działania, tym łatwiej będzie ci z nimi współpracować na rzecz wymagających celów.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Dostrzegasz unikalność i wkład poszczególnych osób. Mówiąc o tym oraz przydzielając działania na podstawie tego, co wnoszą, obdarzasz innych swoim zaufaniem i zachęcasz ich do rozwoju w miejscu pracy. Twoje uznanie może wiele znaczyć dla pracowników.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Chcesz, aby każdy został uwzględniony. Ucz się o innych, aby wiedzieć, co angażuje poszczególne osoby w twoim zespole i nie pomijaj osób niewygodnych. Korzystaj z informacji, aby zwiększać szanse współpracy całego zespołu, grup roboczych i partnerstw.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Czerpiesz z różnych perspektyw i jesteś ich ciekaw. Szukaj okazji do włączania inspirujących osób w momenty dyskusji i podejmowanie decyzji. Celowo zapraszaj do dyskusji różne osoby, nawet te z niepopularnymi poglądami. Im więcej włączysz różnorodnych perspektyw, tym lepiej zrozumiecie zagadnienie i różne sposoby podejścia do niego. Czasem będzie potrzebne więcej krytyki, ale innym razem więcej optymizmu i nadziei. Korzystaj z tego.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Pytaj o motywacje, nie analizuj ludzi i nie rób założeń. Czasami wiesz więcej, niż ludzie by sobie życzyli. Zachowuj informacje w tajemnicy i dziel się swoimi spostrzeżeniami z drugą osobą tylko w cztery oczy. To ta osoba powinna decydować, czy chce usłyszeć twoje spostrzeżenia na jej temat. Nie analizuj ludzi jeśli ciebie o to nie poproszę.
 • Dopasowuj otoczenie pracy do potrzeb poszczególnych osób. Instynktownie wiesz, że pracownicy pracują lepiej kiedy otoczenie im sprzyja i jet dostosowane do ich talentów. Jeśli to tylko możliwe, wprowadź zmiany w pracy, które pozwolą twoim współpracownikom pracować zgodnie z ich własnym stylem. Może to być zgoda na elastyczne godziny pracy, wystrój biura i in. Zwiększysz zaangażowanie swoich współpracowników, i tym samym umożliwisz im osiąganie lepszych wyników.

ZASOBY

Individualization: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Indywidualizacji i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Individualization: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Indywidualizacja w roli liderskiej.

Indywidualizacja: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Indywidualizacja (Individualization) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach ClifttonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.