fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Komunikatywność, z łatwością przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • uważność na komunikaty, które należy usłyszeć
 • swoboda wypowiedzi i nawiązywania kontaktów z innymi za pomocą słów
 • pomaganie innym w wyrażaniu swoich myśli i pomysłów w atrakcyjny sposób
 • umiejętność przekształcania wydarzeń w historie, które inni chcą usłyszeć

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • miejsca do rozmowy z innymi
 • słuchaczy i publiczności
 • zrozumienia
 • możliwości dostosowania przekazywanych wiadomości, aby miały one jak najbardziej znaczący wpływ

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Komunikatywność wnosisz ciekawe tematy i wciągające opowieści.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Chcesz inspirować innych słowem i będziesz pracować nad tym, aby twój przekaz był zrozumiały i atrakcyjny. Chętnie wyjaśniasz, tłumaczysz i uzupełniasz informacje, które mogą pomóc innym działać.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Możesz z łatwością posługiwać się precyzyjnymi określeniami, które sprawiają, że formułowanie celów i praca stają się łatwiejsze. Jeśli zadbasz o precyzję przekazu, to ludzie wiedzą co powinni osiągnąć. Ilość szczegółów i dodatkowych informacji powinna już zależeć od charakteru zadania i osoby, która je wykonuje.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Przyciągasz ludzi słowem, przykładami, metaforami. Wciągasz ludzi w opowieści. Być może z łatwością posługujesz się precyzyjnymi terminami i zwrotami, które oddają dokładnie to, co powinny. Możliwe także, że potrafisz znaleźć wciągające przykłady i metafory, które sprawiają, że przekaz jest ciekawy. Zadbaj o to, aby przekazać informacje, które pozwolą zapamiętać najważniejszy przekaz.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Rozmowy są naturalnym sposobem budowania przez ciebie relacji. Tworzysz atmosferę otwartości na wymianę wiedzy, informacji i spostrzeżeń. Upewnij się, że nie dominujesz rozmowy, a w prowadzonych przez ciebie dyskusjach panuje partnerstwo. Ucz się pytań, bo te w twoich rękach będą potężnym narzędziem budowania relacji.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Potrzebujesz zasilić się informacjami i przedyskutować istotne tematy. Rozmawianie na nie, może pomagać układać ci myśli. Upewnij się, że inni wiedzą, że swobodnie myślisz „na głos”, a w tym procesie dopiero wyrabiasz sobie opinię na dany temat. Inaczej nie będą rozumieć tego procesu, a nawet obawiać się tego, że nie masz swojego zdania. Aby podjąć dobre decyzje upewnij się także, że zebrałeś wszystkie informacje od pozostałych osób.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Buduj słowem pozytywne nastawienie. Twórz komunikację podsumowującą. Po spotkaniach wysyłaj wiadomości podsumowujące. Uchwyć kluczowe punkty i nakreśl działania, które mają zostać wykonane. Podsumuj sukcesy. Doceń tych, którzy wykonali dobrą pracę. Możesz przez to inspirować i zachęcać do pozytywnych działań i wyników, a także przyszłych osiągnięć.
 • Pamiętaj że manipulowanie informacją to droga na skróty, która szkodzi relacjom i marce osobistej. Jesteś w stanie używać języka do „wkręcania innych” i manipulowania. Ale z biegiem czasu jest to uciążliwe. Pamiętaj, że chociaż “wkręcanie” może dawać efekty w krótkim czasie, to ma ono emocjonalną cenę. Upewnij się, że jesteś nie tylko skuteczny, ale też etyczny.

ZASOBY

Communication: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Komunikatywności i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Communication: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Komunikatywność w roli liderskiej.

Komunikatywność: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Komunikatywność (Communication) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach CliftgonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.