fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Wiary w siebie, są przekonane, że mają zdolności podejmowania ryzyka i kierowania własnym życiem. Mają one wewnętrzny kompas, który zapewnia im pewność w podejmowaniu decyzji.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • pewność siebie
 • zachęcanie do spójności w działaniu
 • siła perswazji
 • odwaga w bronieniu własnego zdania

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • możliwości wpływania na decyzje i podejmowanie ich
 • ścieranie opinii
 • wiara w Twoją intuicję
 • klarowne informacje zwrotne na temat Twoich opinii i zdania

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Wiara w siebie będziesz starać się wywierać wpływ niż mu ulegać.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Stawiasz ambitne cele i naturalnie pociągasz innych za sobą. Przewodzisz, aby zespół mógł osiągnąć to, czego sobie nawet nie jest w stanie wyobrazić.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Jeśli w coś wierzysz, to wierzysz także, że można to osiągnąć. Angażuj innych w ustanawianie celów na drodze do realizacji zamierzeń. Cele mogą być dla innych bardziej zrozumiałe niż Twoja wizja.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Wyrażasz swoje opinie i stajesz w ich obronie. Aktywnie włączaj innych w rozmowy i otwarte wyrażanie swojego zdania. Nie pomijaj go, bo siła Twojego wpływu będzie mniejsza.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Zauważaj i nazywaj to, co poszczególni członkowie zespołu wnoszą do wspólnej pracy nad konkretnym zadaniem lub projektem. Wkład poszczególnych osób jest istotny w pracy zespołowej, tak samo jak nadawnie przez Ciebie kierunku.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Możesz kierować się intuicją i z trudem znajdować racjonalne uzasadnienia. Poświęcaj jednak czas, aby je znaleźć i włączyć w dyskusje zespołowe. Pracownicy mogą nie rozumieć Twoich decyzji, a nawet się z nimi nie zgadzać. Rzeczowa dyskusja na argumenty rozwieje wiele wątpliwości, a Tobie da zapewnienie, że Twoje decyzje są właściwe.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Buduj silne zespoły. Rozważając nowe zadanie lub przedsięwzięcie, dokładnie przeanalizuj talenty, umiejętności i wiedzę, których ono wymaga. Zbuduj solidny zespół i bądź przygotowany, aby oddać jego dowodzenie komuś innemu, jeśli twoje talenty nie nadają się najlepiej do tej roli. Ludzie docenią twoją zdolność odwołania się do eksperta i upewnią się, że są w dobrych rękach. Zapewni to im komfort i bezpieczeństwo.
 • Bądź autentyczny. Zaskocz innych, przyznając się do błędów, złych zwrotów akcji i kiepskich decyzji, które podjąłeś w przeszłości. Ludzie mogą nie oczekiwać, że ktoś tak pewny siebie, chętnie przyzna się do swoich porażek. W rzeczywistości, pokonanie swoich porażek jest tym, co upewniło cię, że możesz pokonać wszelkie wyzwania, przed którymi stoisz. Bądź wrażliwy i pokaż innym, że twoja siła wynika z tej wrażliwości właśnie. Pomoże im to zaufać, że jesteś autentyczny.

ZASOBY

Self-Assurance: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Wiara w siebie i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Self-Assurance: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Wiara w siebie w roli liderskiej.

Wiara w siebie: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Maksymalista (Maximizer) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach CliftgonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.