fbpx

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osobom, które szczególnie wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję, pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

PRZEWODZISZ PRZEZ BUDOWANIE RELACJI (RELATIONSHIP BULDING)

Liderzy, którzy przewodzą za pomocą Budowania Relacji, są zasadniczym elementem spajającym zespół. Jeśli zespół nie posiada takich atutów, często grupa stanowi zwykły zbiór jednostek. Natomiast liderzy posiadający nadzwyczajne zdolności Budowania Relacji potrafią tworzyć grupy i organizacje będące dużo bardziej wartościowe niż suma ich części.

LIDER W ZESPOLE

TO, CO WNOSISZ DO ZESPOŁU

 • zainteresowanie członkami zespołu jako osobami
 • autentyczność i lojalność
 • tworzenie trwałych, autentycznych i wzajemnie satysfakcjonujących relacji
 • umiejętność ciężkiej pracy ze współpracownikami, aby osiągnąć cele

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ OD ZESPOŁU

 • częste indywidualne interakcje ze współpracownikami
 • poznawanie celów innych osób
 • poznawanie talentów i mocnych stron ludzi w bezpośrednim otoczeniu
 • możliwości nawiązania znaczących, bliskich relacji ze współpracownikami

LIDER PRZYWÓDCA

Jako lider z talentem Bliskość będziesz skupiać się na budowaniu bliskich i trwałych relacji ze współpracownikami.

 • W jaki sposób inspirujesz zespół do pracy?
  Poznając członków zespołu poznajesz ich osiągnięcia, cele, motywacje, a także wzorce działania, które prowadzą ich do sukcesu. Im więcej przeznaczasz czasu na lepsze poznanie tych osób, tym większy masz na nie wpływ.
 • Jak ustalasz cele i zarządzasz zasobami zespołu?
  Prawdopodobnie unikasz sztuczności wynikających z formalnych sytuacji, a wśród celów nie chcesz zgubić ludzi. Im lepiej znasz członków swojego zespołu, tym lepiej możesz do nich dopasować cele i zapewnić odpowiednie wsparcie.
 • Jak wpływasz na innych, aby działali?
  Możesz być zaufanym doradcą i mentorem dla pracowników. Słuchaj ich i twórz okazje do szczerego dzielenia się przez nich trudnościami, na które napotykają. Pracownicy docenią Twoją uwagę i to, że traktujesz ich troski poważnie.
 • W jaki sposób budujesz więzi i współpracę zespołową?
  Upewnij się, że masz okazję regularnie rozmawiać z pracownikami “w cztery oczy”. Poznając ciebie pracownicy będą mogli zrozumieć twoją potrzebę relacji i wzajemnej lojalności. Pamiętaj jednak, że zespół, aby wzmacniać swojego ducha potrzebuje także kontaktów wspólnych. Planuj je celowo, nawet jeśli nie jesteś osobą, która preferuje grupowe spotkania.
 • Jak analizujesz informacje i podejmujesz decyzje strategiczne?
  Relacje ze współpracownikami, członkami zespołu, ale także z Twoim przełożonym, umożliwiają zdobywanie cennych informacji. Dbaj o czas spotkań i celowo używaj go do omówienia istotnych kwestii, zebrania informacji, podzielenia się nimi i analizowania tematów, nad którymi pracujecie. Myślenie w parze lub małym zespole może być dla Ciebie naturalnym środowiskiem.

STRATEGIE DLA LIDERA

 • Czas na spotkania jest czasem pracy. Pamiętaj, by zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu na spotkania w cztery oczy z ważnymi osobami z twojego życia. Cementuj relacje i twórz energię emocjonalną, którą będziesz dzielić z innymi. Takie rzeczy trwają. Nie przegap sposobności pokazania, że ci zależy.
 • Szanuj sytuacje formalne i pozostań sobą. Czujesz się bardziej sobą w sytuacjach nieformalnych niż formalnych. Jednak organizacje, które się rozwijają i stają bardziej złożone, potrzebują sformalizowanych systemów. Nawet w obliczu takich realiów miejsca pracy potrafisz pomagać innym uświadamiać sobie, że kluczowe znaczenie relacji pozostaje niezmienne. Stwórz wyspę nieformalności pośród ogromu morza formalności w twojej organizacji.

ZASOBY

Relator: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Bliskość i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Relator: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Bliskość w roli liderskiej.

Bliskość: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Bliskość (Relator) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach ClifttonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.