fbpx

Małgorzata Pelczar

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Trener, coach

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Empatia (Empathy), Optymista (Positivity), Maksymalista (Maximizer), Zbieranie (Input), Elastyczność (Adaptability)

Od ponad 14 lat wspieram w rozwoju i budowaniu kultury organizacyjnej firmy i instytucje, inspiruję do działania i wzrostu, prowadzę warsztaty, treningi, sesje facylitacyjne, procesy coachingowe, projektuję programy rozwojowe.

Jest Coachem ICF, Trenerką biznesu i rozwoju osobistego, Facylitatorką zespołów, Akredytowaną Konsultantką Insights Discovery, Moderatorką Design Thinking, Trenerką dydaktyków / nauczycieli akademickich, Wykładowczynią na studiach typu Master of Business Administration (MBA).


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.