fbpx

Monika Chwojnicka

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach PCC, Trenerka FRIS® style myślenia, Trenerka oddechu met. Butejki, Lekarz

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Maksymalista (Maximizer), Intelekt (Intellection), Współzależność (Connectedness), Zbieranie (Input), Uczenie się (Learner)

Wspieram w procesie rozwoju osobistego i zawodowego, głównie klientów indywidualnych. Pomagam w obliczu wyzwań życiowych i towarzyszę w świadomym przeprowadzaniu zmian.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.