fbpx

Monika Chwojnicka

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach PCC, Trenerka FRIS® style myślenia, Trenerka oddechu met. Butejki, Lekarz

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Maksymalista (Maximizer), Intelekt (Intellection), Współzależność (Connectedness), Zbieranie (Input), Uczenie się (Learner)

Wspieram w procesie rozwoju osobistego i zawodowego, głównie klientów indywidualnych. Pomagam w obliczu wyzwań życiowych i towarzyszę w świadomym przeprowadzaniu zmian.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.