fbpx

Beata Sobala

Strengths Community Coach
certyfikowana coachka mocnych stron

Trenerka, menedżerka, entuzjastka NVC i kultury inkluzywnej w biznesie

sobalabeata@yahoo.pl  tel. 668 389 280

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Rozwijanie innych (Developer), Organizator (Arranger), Wizjoner (Futuristic), Bliskość (Relator), Indywidualizacja (Individualization)

Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.