fbpx

Katarzyna Szczudlińska – Urban

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach, Mentorka, Liderka

kszczudlinska@gmail.com  tel. 604 190 809

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Rozwijanie Innych (Developer), Bliskość (Relator), Zbieranie (Input), Odkrywczość (Ideation), Maksymalista (Maximizer)

Towarzyszę innym w podróży odkrywania i korzystania z pełni potencjału, czerpiąc z wewnętrznej odwagi i autentyczności. Tak samo jak dużo energii i serca wkładam w pracę z innymi, tak samo dużo pracuję ze sobą, gdyż wierzę, że dzięki temu dołożę swoją cegiełkę do kreowania wrażliwszego świata.

Skupiając się na talentach, z uważnością i otwartością, poznaję to gdzie ktoś jest, aby mu pomóc dotrzeć tam gdzie chce być. Bo marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia.

Postrzegam człowieka holistycznie, jako integralność myśli, czucia i ciała, dlatego też łączę podczas spotkań:
– doświadczenie które zdobywam jako lider, coach, mentor,
– narzędzia poznane w trakcie kursów: Coaching with Strenghts, NVC, coacha kognitywnego, mindfulness, modelu GROW i inne,
– czucie swojego ciała, rozumienie swoich emocji, potrzeb, otwartość na to co do tej pory nie poznane.

Zapraszam do współpracy osoby indywidualne, liderów, organizacje, którzy tak jak ja chcą decydować o jakości swojego życia, opartego na zasobach, odwadze, empatii i różnorodności.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.