fbpx

Milena Pawlak

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach zmiany, Coach IT, mentor, facylitator

milena.pawlak@outlook.com +48 605 608 809

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Empatia (Empathy), Indywidualizacja (Individualization), Intelekt (Intellection), Odkrywczość (Ideation), Aktywator (Activator)

Od kilkunastu lat dzięki zróżnicowanemu zawodowemu doświadczeniu przybliżam ludziom różne perspektywy, aby bardziej świadomie inicjowali oraz akceptowali zmiany. Wiem, że każdy samodzielnie podejmuje najlepsze decyzje, a moim zadaniem jest wsparcie w dotarciu do prawdziwych potrzeb, które będą katalizatorem tychże zmian.

Kibicuję w odnalezieniu swojego „dlaczego” (według metody S. Sinka)  w zgodzie z własnymi talentami. Mocno wierzę, że te odkrycia ułatwiają podejmowanie decyzji i aktywują nasz potencjał, a wykorzystanie mocnych stron jest  trampoliną do zyskania spokoju i osiąganięcia swoich celów.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.