fbpx

Mocna strona to czasownik

Artykuły

Coraz częściej słyszy się o talentach i mocnych stronach. Często są one używane zamiennie, co może wprowadzać pewne zamieszanie. Czym tak naprawdę różnią się te pojęcia? Ten tekst powstał po to, aby skłonić Cię do myślenia w zakresie swoich mocnych stron i tego na ile rzeczywiście robisz z nich użytek.

 • Czym są mocne strony w świetle badań?
 • Ile jest mocnych stron?
 • Jakie są przykłady mocnych stron?

Czym naprawdę są mocne strony?

Istnieją dowody naukowe potwierdzające wartość identyfikowania i wykorzystywania swoich mocnych stron. Korzyści dla jednostki obejmują zwiększoną witalność i motywację, większe poczucie kierunku i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, nie wspominając o zwiększonej pewności siebie i produktywności (Clifton & Anderson, 2001; Hodges & Clifton, 2004; Peterson & Seligman, 2004).

Czy więc przepis na sukces oparty na mocnych stronach jest tak prosty, jak „Wykorzystaj swoje mocne strony bardziej!”? Cóż, nie, to nie jest takie proste. Rozwinięcie naszych mocnych stron to nie zawsze cukierkowa droga, na pewno jednak jest warta podjęcia.

Alex Linley (2008) wyjaśnia mocną stronę jako „(…) zdolność do określonego sposobu zachowania lub odczuwania, która jest autentyczna i energetyzująca (…) oraz umożliwia optymalne funkcjonowanie, rozwój i wydajność”.

Czym się wyróżniają mocne strony?

 1. Są w nas. Wiele mocnych stron jest często widocznych w młodym wieku.
 2. Są autentyczne. Czujemy je jako coś prawdziwego. Możemy czuć, że jesteśmy wręcz przeznaczeni do robienia tego.
 3. Dodają energii. Kiedy ludzie korzystają ze swoich mocnych stron, jest to przyjemne i doenergetyzowuje.
 4. Poprawiają funkcjonowanie: poprawiają samopoczucie, zwiększają wydajność, skupiają na działaniu w myśl powiedzenia, “jeśli kochasz to, co robisz, robisz to dobrze”.

Istnieje wiele modeli mocnych stron – żadne nie jest tak kompleksowe jak ludzie 🙂

Wiele narzędzi może pomóc określić, zdefiniować nasze mocne strony (albo talenty). Możesz użyć narzędzia Gallupa CliftonStrengths, albo VIA Character Strengths, Strengths Profile albo dowolnego innego. Każde z tych narzędzi pomaga budować pewien słownik pojęć, ale go nie ogranicza. Nie ma jednak jednego zbioru mocnych stron, bowiem każde z narzędzi arbitralnie wskazuje na pewne z mocnych stron, pomijając inne. Dlatego nie możemy powiedzieć, że ludzie mają określoną ilość mocnych stron. W różnych metodach będzie inaczej. A jak jest w rzeczywistości? Ile masz mocnych stron? Przeczytaj artykuł do końca, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Spośród różnych dostępnych modeli mocnych stron podejście Gallupa wskazuje na różnice pomiędzy talentami (Talent Themes), a mocnymi stronami (Strengths). To nie znaczy, że jest to podejście lepsze. Pozwala łatwiej jednak zrozumieć, w jaki sposób bazując na naturalnym potencjale talentów można zbudować trwałe mocne strony. Według Gallupa talenty są transformowane w mocne strony dzięki treningowi, czyli uczeniu się konkretnych umiejętności, nabywaniu wiedzy i praktyki.

Talent vs Mocna strona

Pojęcia talentu i mocnych stron związane są z naszymi umiejętnościami i predyspozycjami, ale mają istotne różnice. Talent to naturalna zdolność, która wyróżnia nas na tle innych. Talent to coś, co mamy od urodzenia i co pozwala nam wykazać się w określonej dziedzinie bez specjalnego wysiłku. Z drugiej strony, mocna strona to umiejętność, którą rozwijamy i doskonalimy w wyniku pracy i praktyki. Niektóre narzędzia i metody traktują te pojęcia zamiennie.

Anatomia mocnej strony

Instytut Gallupa zdefiniował mocną stronę jako kombinację talentu, umiejętności i wiedzy. Według tej koncepcji, mocna strona składa się z czterech elementów:

 1. Talent, czyli naturalna zdolność lub predyspozycja, specyficzny sposób myślenia, odczuwania i zachowania, który ułatwia nam wykonanie pewnych czynności z większą łatwością.
 2. Umiejętność rozwinięta w wyniku nauki, szkoleń i doświadczenia, które umożliwia nam skuteczne wykorzystanie naszego talentu.
 3. Wiedza i informacje, które zdobywamy na temat danej dziedziny, co pozwala nam lepiej zrozumieć kontekst i skutecznie działać w tym obszarze.
 4. Doświadczenie, czyli to praktyka i aktywne wykorzystywanie talentu i umiejętności w rzeczywistych sytuacjach, co prowadzi do dalszego rozwoju naszej mocnej strony.

Dzięki tej kombinacji mocne strony stają się czymś więcej niż (znienawidzoną przez rekruterów) elastycznością czy odpowiedzialnością. Stają się za to konkretnym opisem sprawności w określonej dziedzinie. Mogą być regulowane, rozwijane i mierzone.

Myśl szeroko, bo mocne strony zmieniają się wraz z kontekstem

Różne zadania, aby wykonać je na wysokim poziomie wymagają różnych umiejętności. To dlatego mocne strony budujemy w określonym kontekście. I to właśnie osadzenie w kontekście podpowie nam, co powinniśmy rozwijać. Dlatego myśl szerzej o sobie niż poprzez pryzmat swoich talentów. Myśl o sobie jako osobie o szerokich zasobach.

Jestem przekonana, że rekruterzy zamiast na pytanie o Twoje mocne strony, woleliby:

 • zamiast hasła Woo (Czar) usłyszeć np to, że Twoją mocną stroną jest budowanie obustronnie korzystnych relacji biznesowych z nowo poznanymi osobami, bo:
 • wchodzisz w kontakt i zachęcasz do kontynuacji rozmowy,
 • z łatwością prezentujesz oferty,
 • poznajesz partnerów rozmowy i zbierasz wiele informacji na ich temat,
 • z łatwością otwierasz kontakt i budujesz relacje.
 • zamiast hasła Learner (Uczenie się) usłyszeć np to, że Twoją mocną stroną jest pisanie postów angażujących społeczność obserwatorów do śledzenia aktywności, bo:
  • znasz wiele opcji umożliwiających angażowanie się obserwatorów,
  • generujesz wiele kreatywnych pomysłów i przekładasz je na komunikatywne rozwiązania,
  • wypowiadasz się z lekkością,,
  • posługujesz się nowymi technologiami,
  • interesujesz się trendami i ruchami społecznymi w sieci.
 • zamiast hasła Ideation (Odkrywczość) usłyszeć np to, że Twoją mocną stroną jest wnoszenie kreatywnego wkładu w zespołowe burze mózgów, bo:
  • korzystasz z pomysłów innych osób,
  • aktywizujesz innych w tworzenie pomysłów,
  • oceniasz pomysły wedle określonych kryteriów,
  • uwzględniasz w dyskusji wszystkich członków zespołu.

Jak odkryć swoje mocne strony?

Odkrycie swoich mocnych stron jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i spełnienia w życiu zawodowym i osobistym. Istnieje kilka sposobów, które pomogą w odkryciu swoich mocnych stron:

 • Samoświadomość – Zastanów się nad tym, co sprawia Ci największą przyjemność, w czym jesteś najlepszy i co zrobisz bez względu na to, czy ktoś na to patrzy.
 • Opinie innych – Zapytaj swoich bliskich, przyjaciół czy współpracowników o Twoje mocne strony. Często inni mogą dostrzec nasze talenty i umiejętności, których sami nie dostrzegamy.
 • Narzędzia – Skorzystaj z różnych kwestionariuszy osobowości i narzędzi, które pomagają zidentyfikować mocne strony.
 • Eksploracja – Spróbuj różnych dziedzin i zajęć, aby zobaczyć, w których obszarach czujesz się najbardziej komfortowo i osiągasz najlepsze wyniki.

Nie pozostawaj jednak na etapie odkrycia, bowiem potrzebujesz je wytrenować, aby stały się Twoimi mocnymi stronami. Użyj do tego wszystkich dostępnych Ci zasobów. Mocne strony bowiem nawiązują do pozytywnego połączenia naszych wewnętrznych zasobów z warunkami danej sytuacji, a połączenie to staje się pełnym znaczenia i satysfakcji doświadczeniem.

 

Źródła

 • Hodges, T. D., & Clifton, D. O. (2004). Strengths-based development in practice. 
 • Asplund, J., Lopez, S.J., Hodges, T., & Harter, J. (2009). The Clifton StrengthsFinder® 2.0 Technical Report: Development and Validation [technical report]. 
 • Boniwell, I. (2006). Positive psychology in a nutshell.
 • Linley, Willars, Biswas-Diener (2010) The strengths book.
 • Peterson, C. & Seligman, M.E.P. (2004). Character strengths and vitues: A handbook and classification.