fbpx

Agnieszka Barszcz

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Advanced Fundamental Coaching Skills ICI
MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Uczenie się (Learner), Zbieranie (Input), Osiąganie (Achiever), Maksymalista (Maximizer), Bliskość (Relator)

Jestem coachem z certyfikacją Advanced Fundamental Coaching Skills ICI (International Association of Coaching Institutes). Pracuję w oparciu o standardy i kodeks etyczny ICI. W pracy coacha opieram się głównie na modelu coachingu wielopoziomowego Roberta Dilts’a i wdrażam motto „Mikrokorekty powodują makrozmiany”. Wierzę, że zmieniając siebie zmieniamy nasze otoczenie, nasz świat.

Jestem również coachem mocnych stron z certyfikatem Strengths Community Coach – pomagam ludziom w rozwijaniu ich potencjału i przekuwaniu na mocne strony w oparciu o test Clifton Strengths (zwany popularnie testem Gallupa). Wspieram ich w czerpaniu siły i motywacji ze zrozumienia ich naturalnych wzorców myślenia i działania, intencjonalnym – produktywnym wykorzystaniu ich mocnych stron do własnych celów zawodowych i prywatnych, dzięki czemu mogą osiągać najbardziej ambitne cele.

W mojej pracy szczególnie mocno koncentruję się na edukacji – na uczniach i nauczycielach. Tym pierwszym pomagam odkryć ich potencjał, talenty przy pomocy testu StrengthsExplorer (10-14 lat) i CliftonStrengths (młodzież starsza). Wspieram ich w rozwijaniu mocnych stron i budowaniu pewności siebie na tym co stanowi ich naturalną, wrodzoną siłę. Towarzyszę również ich rodzicom w intencjonalnym i pozytywnym podejściu do rozwoju swojego dziecka.

Nauczycielom pomagam odkryć ich mocne strony i wykorzystać je w optymalizacji ich stylu uczenia, tak by praca nauczyciela była dla nich nie tylko satysfakcjonująca, ale i fascynująca. Moje motto w pracy z nauczycielami i edukatorami brzmi: „Edukacja to relacja”.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.