fbpx

Marzena Widlicka

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach i Mentor Zmiany Zawodowej, Menadżer

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Bliskość (Relator), Strateg (Strategic), Empatia (Empathy), Osiąganie (Achiever), Odpowiedzialność (Responsibility)

Odkrywanie potencjału i wspieranie w rozwoju jest moją pasją. Bardzo indywidualnie i z  dużym zaangażowaniem podchodzę do pracy z moimi klientami, wspieram, motywuję, towarzyszę w drodze do osiągnięcia celu, wspieram proces zmiany zawodowej i rozwoju własnego biznesu.  

Wykorzystuję do tego wiedzę zdobytą podczas studiów MBA – Zarządzanie Biznesem, Coaching i Mentoring na Uniwersytecie SWPS oraz 25-letnie doświadczenie zawodowe. 

Moje różnorodne i wieloletnie doświadczenie zawodowe zaowocowało wszechstronną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami. Dzięki temu oferuję moim klientom rozwiązania dostosowane do rzeczywistych wyzwań, z jakimi się mierzą.

Studia MBA dały mi rozbudowaną wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, marketingu i strategii biznesowej. Dzięki temu mogę spojrzeć na problemy klientów z szerokiej perspektywy biznesowej i proponować dopasowane indywidualnie strategie.

Studia w zakresie coachingu i mentoringu wyposażyły mnie w narzędzia i techniki, które sprawiają, że skutecznie komunikuję się z klientami, aktywnie słucham, stawiam  pytania, które skłaniają do refleksji i samodzielnego wyciągania wniosków. Korzystanie z badania Clifton Strengths, pozwala mi odkrywać przed klientem jego talenty i pomagać mu w rozwoju poprzez coaching mocnych stron.

Wierzę w rozwój oparty na mocnych stronach, bo pozwala osiągać większą satysfakcję życiową, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i osiągać większą efektywność. 

„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.”
Earl Nightingale


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.