fbpx

Marta Orzeł

Strengths Community Trainer
certyfikowany trener mocnych stron

Trenerka umiejętności niezbędnych w biznesie
MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Bliskość (Relator), Indywidualizacja (Individualization), Komunikatywność (Communication), Poważanie (Significance), Rozwaga (Deliberative)

Jestem trenerką umiejętności niezbędnych. Niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym świecie – świecie ciągłej zmienności i nieprzewidywalności.

Wspieram menedżerów/liderów podczas tworzenia, wdrażania i rozwijania programów rozwojowych, oraz w całym procesie komunikacji z pracownikami. Specjalizuję się w tematyce efektywności osobistej, umiejętności menedżerskich, typologii zachowań DISC ®

Chcę by zespoły pracowały w oparciu o swoje mocne strony i budowały silne partnerstwa, by realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego będąc trenerem mocnych stron Strenghts Community Trainer pomagam ludziom zrozumieć czym są talenty, mocne strony i pokazuję jak mogą wykorzystywać ten potencjał w codziennej pracy zespołowej.

Dzięki moim talentom Indywidualizacji i Komunikatywności potrafię wykorzystać piętnastoletnią wiedzę i doświadczenie z branży szkoleniowej i dopasować najlepsze możliwe rozwiązania w danej sytuacji.

Lubię pracę z ludźmi opartą na potencjale i mocnych stronach bo tylko tak można zbudować mistrzostwo.


Kim jest certyfikowany trener mocnych stron – Strengths Community Trainer?

Certyfikowany trener mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Trainer Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a uczestnicy wasztatów i zespołowych coachingów wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia grupowych spotkań bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Trainer posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia szkoleń i zespołowych rozmów na bazie wyników.