fbpx

Anna Gruszecka

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coachka, Trenerka, Mentorka, Konsultantka

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Indywidualizacja (Individualization), Uczenie się (Learner), Naprawianie (Restorative), Osiąganie (Achiever), Zgodność (Harmony)

Trenerka Biznesu, Coachka, Konsultantka z 20 letnim doświadczeniem w biznesie oraz obszarze oceny potencjału i rozwoju talentów. Z zawodu ekonomistka, z zamiłowania psycholog. Ukończyła SGH, Szkołę Trenerów Biznesu SET, szkołę Erickson Coaching International oraz World Institute for Action Learning. Jest certyfikowaną konsultantką wielu metod analizy osobowości.

Od 14 lat wspiera organizacje oraz ludzi w rozwijaniu umiejętności miękkich, przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim. Pracuje indywidualnie jak i z grupami wspierając rozwój managerów oraz zespołów.

Specjalizuje się w tematach związanych z budowaniem samoświadomości, efektywnej komunikacji i współpracy, zarządzaniem różnorodnością, budowaniem zespołów, doskonaleniem kompetencji przywódczych oraz budowaniem odporności psychicznej.

Jako konsultantka wspiera decydentów w ocenie potencjału i kompetencji kandydatów zarówno w procesach rekrutacji wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Ambasadorka Fundacji Vital Voices Poland Chapter, Organizatorka Global Mentoring Walk w Krakowie, mentorka Fundacji Liderek Biznesu EY, członkini Stowarzyszenia Ekspertki Razem, trenerka i mentorka w programie mentoringowym Conlea i Przedsiębiorcze Krakowianki.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.