fbpx

Beata Pluta

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach Action Learning wg WIAL

bpluta.leadup@gmail.com  +48 604 415 777

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Maksymalista (Maximizer), Organizator (Arranger), Bliskość (Relator), Aktywator (Activator), Zbieranie (Input)

Jestem mentorem, trenerem biznesu, certyfikowanym coachem Action Learning WIAL, certyfikowanym coachem mocnych stron, wykładam na studiach podyplomowych wyższych uczelni, prowadzę wykłady i warsztaty dla studentów MBA. Mam ponad 20 letnią praktykę jako menedżer w obszarze sprzedaży, finansów, usług w korporacjach z kapitałem skandynawskim, zarządzałam dużymi zespołami na szczeblu Dyrektora Regionu i Dyrektora Sprzedaży.

W praktyce wykorzystuję mentoring i coaching współpracując z menadżerami i zespołami dzieląc się wiedzą oraz praktycznymi doświadczeniami. Jako trener prowadzę warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji przywódczych i menedżerskich, zarządzania zmianą, efektywnej komunikacji, wykorzystywania Talentów w budowaniu i zarządzaniu zespołem, a także z technik sprzedaży i jakości obsługi klienta oraz radzenia sobie ze stresem. Prowadzę programy rozwojowe Akademia Lidera i Akademia Młodego Lidera.

Jestem propagatorką mentoringu wewnętrznego w przedsiębiorstwach. Przygotowuję specjalistów w swojej dziedzinie do roli mentora wewnętrznego pomagając im rozwinąć odpowiednie cechy i kompetencje.

Wspierając zespoły jako coacha Action Learning pomagam usprawnić myślenie systemowe, zbudować zespoły o wysokiej skuteczności, rozwijać liderów, zapewnić ciągłe uczenie się oraz rozwinąć kulturę organizacyjną.

Jako coach mocnych stron pomagam firmom rozwijać talenty na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym wspierając budowę kultury organizacyjnej bazującej na mocnych stronach.


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.