fbpx

Joanna Burkiewicz

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Coach ICF ACC, mentor, trener, doradca zawodowy

asburkiewicz@gmail.com  +48 501 315 809

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Odkrywczość (Ideation), Zbieranie (Input), Aktywator (Activator), Indywidualizacja (Individualization), Rozwijanie innych (Developer)

Jestem certyfikowanym coachem ICF ACC, doradcą zawodowym i socjologiem. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadzę sesje coachingowe, konsultacyjne, mentorskie warsztaty oraz szkolenia. 

Moim sukcesem jest sukces moich Klientów. Wspieram osoby indywidualne, zespoły pracownicze i studentów w odkryciu indywidualnego potencjału oraz własnej ścieżki życiowej i zawodowej. 

Obecnie angażuję się także w projekty społeczne, wspieram osoby z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej.
Moim atutem jest energia, którą zarażam innych i wiara w  mojego klienta. Wierzę, że każdy jest specjalistą od swojego życia, wystarczy jedynie pomoc w zwiększeniu samoświadomości i odkryciu własnych potrzeb, atutów i możliwości. Uważnie słucham i dostosowuję metody i narzędzia pracy do Klienta – jego osobowości, motywacji i celów. Jestem praktykiem i interesują mnie praktyczne rozwiązania, które przełożą się na efekt.

 


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.