fbpx

Katarzyna Łazowska-Ciężka

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Doradca zawodowy, Coach kariery, Terapeuta EEG i RSA Biofeedback

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Bliskość (Relator), Indywidualizacja (Individualization), Osiąganie (Achiever), Dyscyplina (Discipline), Ukierunkowanie (Focus)

Jestem coachem kariery, doradcą zawodowym z przygotowaniem pedagogicznym, wieloletnim kadrowcem i trenerem, a także terapeutą EEG i RSA Biofeedback. 

Właścicielka firmy Lifeline Katarzyna Łazowska-Ciężka w Gorzowie Wlkp.

Prowadzę sesje coachingowe, spotkania doradcze w zakresie wyboru kierunku kształcenia oraz dalszej ścieżki zawodowej, a także treningi Biofeedback. 

Angażuję się również w projekty społeczne kierowane do osób niepełnosprawnych, które:
– wymagają wsparcia w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej,
– wymagają treningów RSA/EEG Biofeedback.

Moja pasja to szeroko pojęte wsparcie i rozwój potencjału człowieka. Każdego klienta traktuję indywidualnie, bazując na zasobach i mocnych stronach, które ułatwiają pokonywanie trudności i wprowadzanie zmian w życiu.  


Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.