fbpx

Maciek Pawłowski

Strengths Community Coach
certyfikowany coach mocnych stron

Strateg biznesowy

MOJE CLIFTON STRENGTHS TOP5: Odpowiedzialność (Resposibility), Zbieranie (Input), Strateg (Strategic), Bliskość (Relator), Indywidualizacja (Individualization)

Ewangelizuję organizacje w strategicznym podejściu do rozwijania potencjału ludzi, którzy je tworzą. Pomagam w kreowaniu esencjonalnej kultury komunikacji. Wszystko po to, żeby wspierać zespoły w osiąganiu celów, przy jednoczesnym poszanowaniu relacji międzyludzkich. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia psychometryczne, m.in CliftonStrengths®. Facylituję wirtualne sesje z użyciem MIRO. Myślę pytaniami. Patrzę na świat procesowo.

Moje credo: nie rozwiązujmy problemów, których nie mamy.

Specjalizuję się w:

  • budowaniu i optymalizowaniu zespołów w oparciu o narzędzie diagnostyczne CliftonStrengths®;
  • wdrażaniu i mapowaniu procesów w działach HR, ze szczególnym uwzględnieniem strategii employer brandingowej oraz rekrutacji;
  • konsultingu dla firm produkujących oprogramowanie (startupy oraz enterprise).

Kim jest certyfikowany coach mocnych stron – Strengths Community Coach?

Certyfikowany coach mocnych stron to osoba, która ukończyła kurs Strengths Coaching Course, zdała pozytywnie zaliczenie sprawdzające zdobytą wiedzę, a jej klienci wysoko ocenili posiadane umiejętności prowadzenia rozmów bazujących na mocnych stronach.

Certyfikowani Strengths Community Coach posiadają aktualną wiedzę na temat pracy z wynikami CliftonStrengths (dawny StrengthsFinder), oraz posiadają przygotowanie do prowadzenia indywidualnych rozmów i procesów coachingowych na bazie wyników.