fbpx

Instytut Gallupa od kilkudziesięciu lat prowadzi na całym świecie systematyczne badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie kilku dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, zarówno w realizacji celów, współpracy z innymi, podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu projektami i ludźmi.

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

PRZEWODZISZ PRZEZ WPŁYWANIE (INFLUENCING)

Osoby, które przewodzą poprzez Wpływanie, pomagają swoim zespołom w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Osoby obdarzone silną stroną w tej domenie promują pomysły zespołu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jeśli potrzebujesz osoby, która przejmie kontrolę, zabierze głos i dopilnuje, by twoja grupa została wysłuchana, szukaj kogoś z atutami w domenie Wpływania.

Twoje zalety i atuty

Jako lider z talentem Dowodzenie masz gotowość na przejęcie kontroli, gdy inni się wahają.

  • Stanowczość i pewność siebie: Lider z talentem Dowodzenie (Command) jest stanowczy i pewny siebie w podejmowaniu decyzji oraz podejściu do trudnych sytuacji. Jego zdolność do wyrażania swoich przekonań i podejmowania szybkich decyzji może pomóc w skutecznym zarządzaniu kryzysowymi sytuacjami.
  • Zdecydowanie i determinacja: Dzięki talentowi Dowodzenie (Command) lider potrafi działać zdecydowanie i z determinacją w dążeniu do osiągnięcia celów. Jego zdolność do podejmowania szybkich działań może przyczynić się do osiągnięcia wymiernych wyników.
  • Inspirujące przywództwo: Osoby z talentem Dowodzenie (Command) potrafią inspirować innych swoją odwagą i pewnością siebie. Potrafią być przykładem dla zespołu i mobilizować go do działania.
  • Rozwiązywanie konfliktów: Lider z talentem Dowodzenie (Command) ma zdolność do rozwiązywania konfliktów i stanowczego reagowania na trudne sytuacje. Jego zdolność do podejmowania szybkich decyzji może pomóc w zapobieganiu eskalacji problemów.
  • Asertywność i delegowanie: Dzięki talentowi Dowodzenie (Command) lider potrafi być asertywny w komunikacji i delegować odpowiedzialności w zespole. Jego zdolność do wyrażania jasnych oczekiwań może pomóc w osiąganiu efektywności.
  • Przywództwo w sytuacjach kryzysowych: Lider z Dowodzenie (Command) potrafi efektywnie działać w sytuacjach kryzysowych i podejmować szybkie decyzje. Jego zdolność do zachowania spokoju i zdecydowanego działania może wpływać na stabilność i bezpieczeństwo zespołu.
  • Odważne podejście do zmian: Dzięki talentowi Dowodzenie (Command) lider jest gotowy podejmować odważne decyzje i wprowadzać zmiany w organizacji. Jego zdolność do podejmowania ryzyka może pomóc w realizacji ambitnych celów.

Zasoby

Command: Developing Teams and Managers

Posłuchaj w jaki Twój zespół może skorzystać z talentu Dowodzenie i stać się silniejszym, co przekłada się na lepszą wydajność, rozwój i lepszą atmosferę.

Command: Strengths-Based Leadership

Posłuchaj fragmentu webcastu na temat używania i inwestowania w talent Dowdzenie w roli liderskiej.

Dowodzenie: Poznaj i rozwiń talent

Dowiedz się więcej na temat talentu Dowodzenie (Command) oraz tego, jak go rozwinąć na blogu Marty Bara.


Notatka dotycząca praw autorskich

Nazwy talentów i ich definicje są chronionymi znakami towarowymi. Wykorzystano je za zgodą Gallup, Inc. Pozostałe treści w tym artykule zostały przygotowane na bazie dostępnych informacji o cechach CliftgonStrengths (dawny StrengthsFinder) oraz praktycznego doświadczenia konsultantów Strengths Community. Nie zostały zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup i powinny być traktowane jako opinie Strengths Community Sp. z o.o. Nie publikuj je bez naszej pisemnej zgody. Jeśli cytujesz fragmenty, to  podaj źródło i przekieruj do tej strony.