fbpx

10 praktycznych przykładów użycia talentów w pracy coacha, trenera i lidera

Początek, na którym szkoda zakończyć

Spotykając się z różnymi osobami, które dowiadują się o tym, czym się zajmujemy jako Strengths Community, spotykamy się czasami z wypowiedziami typu: “Aaa, talenty Gallupa. Znam. Robiłem(-łam) sobie badanie.” Kiedy zaś próbujemy dowiedzieć się od naszych rozmówców, jaki użytek zrobili z wiedzy o sobie, często spotykamy się z tym, że na nic tego nie przełożyli.

Z badań Gallupa nad wpływem narzędzia na wskaźniki biznesowe wynika, że potrzebne jest, aby wiedzę o swoich talentach przełożyć na zrozumienie. Opisy można przeczytać, ale nie do końca zrozumieć co one znaczą dla funkcjonowania. Diagnoza talentów to dopiero początek. CliftonStrengths jako narzędzie, diagnozuje tylko (i aż!) potencjał, ale to już od ludzi zależy, co z tym potencjałem robią. To mniej więcej tak, jak mieć pewne możliwości fizyczne albo zdolności muzyczne i nigdy ich nie trenować. Trudno mieć osiągnięcia muzyczne nigdy nie ucząc się czytania nut, albo nie ćwicząc grania na instrumentach. Tak samo jak trudno jest wygrywać maratony nigdy nie ćwicząc kondycji. Tak samo z talentami. Możemy je mieć zdiagnozowane, ale nie uzyskiwać zadowalających rezultatów z użycia ich. Co więcej, talenty, których nie ćwiczymy mogą stać się naszymi słabościami. Musimy je bowiem ćwiczyć, praktykować, aby uczyć się z nich korzystać w taki sposób, który pozwala nam uzyskać dobre rezultaty. Komunikatywność (Communication) nie gwarantuje bycia ciekawym mówcą. Można być strasznym gadułą, który zraża ludzi ilością dygresji i przydługich wypowiedzi nie na temat. Talent ten za to zdecydowanie ułatwi uczenie się warsztatu prowadzenia prezentacji, tak, aby prowadzone mowy były porywające – ułatwi osiągnięcie dobrego rezultatu, tak aby talent stał się mocną stroną.

CliftonStrengths to praktyczne narzędzie, które wykracza poza rozwój samoświadomości

Wiele osób dowiaduje się czegoś nowego na swój temat wykonując to badanie. Inne potwierdzają to, co już o sobie wiedzą. Rozwój wiedzy o sobie to rozwój samoświadomości. To narzędzie jednak wykracza poza ten obszar. Dostarcza bowiem wartościowej wiedzy na temat naturalnych wzorców reagowania, a więc zachowania. Wiedząc jakiego rodzaju reakcje i zachowania są dla kogoś naturalne łatwo zaaplikować tą wiedzę w określonych sytuacjach. Na przykład wiedząc, że naturalnie szukam kontaktu z innymi, a ludzie są mi potrzebni do efektywnej pracy, mogę szukać takich sytuacji, w których moje naturalne potrzeby będą zaspokojone i w których mam szansę dać z siebie to co najlepsze. Z talentów płynie wiele wskazówek dotyczących tego jak działam, ale także i takich, z czym muszę pracować, aby funkcjonować lepiej. Praca na wynikach CliftonStrengths może podpowiedzieć zarówno czego potrzebujemy, co wnosimy najlepszego, ale także jakiego rodzaju sytuacje będą stanowiły dla nas trudności, a nawet z czym będziemy się mierzyć. Nadużywanie talentów może prowadzić bowiem do słabych rezultatów, odwrotnych do zamierzonych.

Wyniki ankiety CliftonStrengths mogą być użyteczne wszędzie tam, gdzie szersza wiedza na temat ludzi może być wykorzystana dla ich rozwoju, lepszego funkcjonowania oraz osiągania satysfakcjonujących rezultatów. Narzędzie podpowiada jak sprawnie działać m.in. we wszystkich tych obszarach:

  • w roli coacha i tym jak prowadzić klienta przez proces,
  • w roli trenera, aby prowadzić do lepszej współpracy i większej efektywności grupy lub zespołu,
  • w roli lidera, aby wesprzeć zaangażowanie, rozwój i efektywność pracownika.

Po co coachowi wiedza o talentach jego/jej klienta?

Rolą coacha jest wsparcie klienta w rozwoju i realizacji celów. Jednym z głównych założeń coachingu jest to, że klient jest w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania, których szuka. Diagnoza CliftonStrengths może znacząco skrócić czas związany z lepszym zrozumieniem motywacji Klienta oraz pogłębieniem jego samoświadomości, która jest potrzebna w procesie coachingowym. W czym może pomóc zrozumienie przez coacha talentów Klienta?

1. Filtry percepcji Klienta
Talenty działają jak filtry. Pomagają pozyskiwać określone informacje (a być może inne pomijać), wyjaśniają dlaczego zachowuje się w określony sposób, albo co go motywuje. Może to pomóc coachowi w lepszym zrozumieniu Klienta i tego w jaki sposób naturalne talenty filtrują jego/jej percepcję siebie, otoczenia, zadań.

2. Warunki efektywności
Talenty sprawiają, że w pewnych okolicznościach Klient ma największe szanse być efektywnym. Może to pomóc w rozmowie na temat warunków, które pomagają Klientowi osiągnąć zamierzone rezultaty.

3. Wyzwania w realizacji celu
Na planowanej przez Klienta drodze do jego celu może pojawić się wiele wyzwań. Coach, który rozumie jakie konsekwencje niesie określony profil wyników Klienta, jest w stanie lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi może się mierzyć Klient na drodze do celu i w życiu (szczególnie jeśli jego/jej talenty nie są dojrzałe).

Chcesz otrzymać solidne podstawy do własnej praktyki coachingowej bazującej na mocnych stronach oraz poznać wiele praktycznych wskazówek, które pomogą Ci wykorzystać to podejście do rozwoju w pracy ze swoimi klientami? Poznaj ofertę kursu Strengths Coaching Course.

Po co trenerowi wiedza o talentach zespołu?

Praca grupowa umożliwia spotkanie w jednej przestrzeni wielu różnych perspektyw. Rozmawiając z innymi osobami uczestnikom łatwiej jest dostrzec swoją własną unikalność, ale także uruchomić nie oceniającą innych ciekawość tego, jak myślą, działają i funkcjonują. To sprawia, że ludzie są w stanie zrozumieć swoją odrębność i docenić różnorodność. Dzięki temu trener lub moderator może nauczyć zespół lepiej ze sobą się komunikować i współpracować. W czym może pomóc zrozumienie przez trenera talentów Klienta?

4. Indywidualne filtry wpływają na komunikację w grupie
Wiele nieporozumień i problemów komunikacyjnych wynika z naturalnych filtrów. Talenty filtrują bowiem uwagę i sprawiają, że niektóre tematy są dla poszczególnych osób ważniejsze, ciekawsze. Na tym polu, szczególnie kiedy terminy i cele depczą po piętach, łatwo o nieporozumienia, a dalej idąc – łatwo o przypisanie komuś określonych intencji. Wiedza o talentach może pomóc trenerowi w moderacji rozmów zespołowych.

5. Indywidualny wkład poszczególnych członków grupy i korzystanie z wzajemnej różnorodności
Zespół bazujący na mocnych stronach jest grupą niedoskonałych jednostek, które siebie wzajemnie potrzebują, aby realizować własną i zespołową doskonałość. Talenty sprawiają, że każdy ma szansę wnieść swój unikalny wkład, który może być wartościowy dla innych. Wiedza o tej różnorodności może pomóc trenerowi uwolnić niewykorzystywany przez zespół potencjał poszczególnych osób, albo otworzyć na korzystanie z różnorodności, a nie zamykanie się na nią.

6. Potrzeby dotyczące warunków efektywności
Praca zespołowa tworzy określone warunki, w których każdy członek zespołu, mimo różnorodności, musi się odnaleźć. Warto angażować ludzi w opracowanie zespołowych warunków maksymalnej efektywności. Dzięki temu łatwiej im wziąć odpowiedzialność za efekty i sposób dochodzenia do nich. Może to pomóc trenerowi wypracować z zespołem plan ustaleń, który będzie dopasowany do ich możliwości i oczekiwań, a nie oderwany od rzeczywistości członków zespołu.

Chcesz otrzymać solidne podstawy do własnej pracy z grupami i zespołami bazującej na mocnych stronach oraz poznać wiele praktycznych wskazówek, które pomogą Ci wykorzystać to podejście do rozwoju w pracy ze swoimi klientami? Poznaj ofertę kursu Strengths Trainer Course.

Po co liderowi wiedza o talentach?

Lider znacząco wpływa na poziom zaangażowania pracowników. Wiedza o tym co motywuje ludzi, ale także na ile są inni od niego samego niesie wiele praktycznych wskazówek dotyczących tego jak pracować z ludźmi oraz zarządzać ich rozwojem i pracą.

7. Filtry efektywności liderskiej
Talenty wpływają na to, na czym lider koncentruje swoją uwagę. Talenty wpływają na styl liderski i sposób osiągania zamierzonych efektów. Jedna osoba będzie pracować ramię w ramię z innymi, inna skupi się na organizowaniu pracy, a jeszcze inna najlepiej odnajdzie się w długoterminowym planowaniu. O ile lider potrzebuje szerokich kompetencji (umiejętności), to naturalne talenty w niektórych momentach będą mu w tym pomagać, a innym razem nieświadomie odciągać uwagę od tego, jak powinien działać. Wiedza na temat tego, na czym lider koncentruje własną uwagę pomoże mu lepiej korzystać z różnorodności swoich pracowników.

8. Zrozumienie potrzeb rozwojowych i pozafinansowych motywacji pracowników
Wiedza na temat talentów członków zespołu umożliwia zrozumienie to czego poszczególne osoby potrzebują, aby dać z siebie to, co najlepsze. Może się jednak okazać, że nie są najlepiej dopasowani do danego stanowiska. Wiedza na temat tego, za czym mogą tęsknić może pomóc ich utrzymać w organizacji.

9. Łatwiejszy podział zadań
Talenty sprawiają, że w pewnych zadaniach ludzie są w stanie szybciej osiągnąć biegłość. Korzystanie z wiedzy o talentach pracowników może być dla lidera wskazówką do podziału zadań, tworzenia zespołów projektowych, angażowania w dodatkowe aktywności, podejmowania wyzwań i tworzenia partnerstw.

Chcesz otrzymać solidne podstawy wykorzystania mocnych stron w celu budowania efektywności i doskonałości
menedżerskiej? Poznaj ofertę kursu Strengths Leadership Course.

Po co wszystkim praktykom wiedza o talentach?

10. Twój rozwój własny
Talenty zwiększają samoświadomość, a tym samym uczą o tym, jak naturalnie działamy, ale także czego potrzebujemy, aby się realizować. Praca nad własnym rozwojem talentów w mocne strony sprawia, że musisz wziąć odpowiedzialność za własną efektywność i to, jak pracujesz z innymi, jaki dajesz swój wkład w każdej z tych ról (na czym się koncentrujesz, ale także co pomijasz, oraz to jak możesz wykorzystać tą wiedzę o sobie w stawaniu się coraz lepszym coachem, trenerem i liderem.
Dodatkowo, za każdym razem kiedy wchodzisz w interakcję z innymi – swoimi coachees, uczestnikami szkoleń albo pracownikami – spotykają się dwa zestawy talentów, które wpływają na waszą interakcję. Znając je – wiedząc do czego mnie w naturalny sposób ciągnie, wiedząc, na co muszę uważać, aby nie utrudniać, tylko wesprzeć rozwój – łatwiej jest powstrzymać się od różnych osobistych pokus i lepiej służyć ludziom. Korzystając z to konkretnych narzędzi, możesz ułatwić sobie korzystanie z wiedzy o talentach.

Podsumowanie

Praktyczne podejście do pracy z talentami to bardzo wdzięczna droga, którą może podążać każdy coach, trener czy lider. Aby rozpocząć tę podróż, warto się przygotować i rozpoznać działanie własnych talentów – ich moce i wyzwania. Wiedzieć, jak wykorzystać talenty do budowania własnej efektywności coachingowej, trenerskiej lub liderskiej. Efekty wspólnej podróży w towarzystwie własnych talentów i talentów naszych klientów, pracowników – to droga pełna odkryć, akceptacji własnej odrębności, korzystania z różnorodności i znajdywania źródeł efektywności: naszej i współpracowników. To nie tylko filozofia, ale konkretna wiedza i umiejętności, których można się nauczyć na specjalistycznych kursach dla praktyków certyfikowanych przez Strengths Community. Życzymy owocnej podróży w praktykowaniu talentów.