fbpx

Q&A Na jakiej teorii opiera się badanie Clifton Strengths™?

Narzędzie CliftonStrengths™ (dawniej zwane StrengthsFinder®), jest wynikiem ponad 30-letnich badań nad talentami i silnymi stronami oraz ich powiązaniem z osiąganymi wynikami.

Clifton Strengths jest oparty na ogólnym modelu psychologii pozytywnej. Psychologia pozytywna stanowi ramę, czy też paradygmat, obejmujący podejście do psychologii z punktu widzenia zdrowia i dobrego funkcjonowania w życiu. Tematy dotyczą optymizmu, pozytywnych emocji, elementu duchowego, szczęścia, zadowolenia, rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia. Punkt widzenia przyjęty przez psychologię pozytywną, pojęcie silnych stron wprowadzone przez firmę Gallup oraz narzędzie Clifton Strengths™ różni się od punktu widzenia przyjętego przez inne teorie i narzędzia opracowane do pomiaru różnych konstruktów psychologicznych.

Istotne związki talentów z czynnikami modelu Wielkiej Piątki

Autorzy badania opracowali porównanie narzędzia Clifton Strengths™ z modelem Wielkiej Piątki (pięcioczynnikowym modelem osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae). Jest to jedno z najbardziej cenionych, rzetelnych i trafnych narzędzi diagnozy osobowości.
Mimo tego, że podejście przyjęte przez badaczy Gallupa i autorów modelu Wielkiej Piątki mierzą różne konstrukty na podstawie innych teorii oraz wywodzą się z innych założeń, to wyniki tego porównania wskazują, że pewne z 34 cech zwanych talentami są skorelowane z niektórymi czynnikami Wielkiej Piątki. Przykładowo:

  • sumienność (przestrzeganie zasad, uczciwość, dyscyplina) jest skorelowana z talentami Osiąganie (Achiever), Dycyplina (Discipline) i Odpowiedzialność (Responsibility),
  • ekstrawersja (poszukiwanie towarzystwa innych osób) jest skorelowana z talentami Komunikatywność (Communication) i Czar (Woo),
  • ugodowość (sympatia i inne zachowania prospołeczne) jest skorelowana z talentami Rozwijanie innych (Developer), Integrator (Includer) i Optymista (Positivity),
  • otwartość na doświadczenie (zainteresowanie nowymi doświadczeniami, pomysłami itp.) jest skorelowana z talentami Odkrywczość (Ideation), Zbieranie (Input), Intelekt (Intellection), Uczenie się (Learner) i Strateg (Strategic).

Pożywka dla sceptyków i osób uwielbiających liczb

Porównania pomiędzy Wielką Piątką, a Clifton Strengths™ były prowadzone na grupie 17 150 osób, z czego tylko 1 462 wykonywało badanie wcześniej. Pozostałe 15 688 osób wykonywało badania w zbliżonym czasie, a to znaczy, że jest mniej prawdopodobne, aby sugerowali się swoimi wcześniejszymi wynikami.

Jeśli ciekawią cię porównania badania CliftonStrengths ™ z innymi mniej i bardziej naukowo sprawdzonymi narzędziami to mogą cię zainteresować poniższe artykuły na blogu konsultantów Gallupa