fbpx

Sens doceniania w miejscu pracy

 • Pracownicy muszą wiedzieć, że ich wysiłki są dostrzegane i doceniane.
 • Szczere docenienie pracownika jest znaczącym doświadczeniem.
 • Docenianie pracy to codzienne zadanie liderów, współpracowników, oraz całego zespołu.

Badania nt doceniania pracowników prowadzone są od dziesięcioleci przez różne ośrodki badawcze. Mimo tego, wyniki nadal są słabe, a temat docenienia nadal niedoceniany. Niewiele ponad połowa pracowników czuje się doceniana (bad. O.C. Tanner Institute, 2017-2018). Na pytanie o docenienie w ciągu ostatniego miesiąca, zaledwie 57% pracowników potwierdziło, że otrzymało podziękowanie od lidera lub współpracownika, tylko 27% pracowników otrzymało spontaniczną pochwałę za swoją pracę, 26% pracowników otrzymało formalne uznanie, 20% pracowników zostało przydzielonych do specjalnego projektu w ramach nagrody. Za to, aż 1/3 pracowników nie otrzymała żadnej z powyższych form uznania. Niemal połowa pracowników po otrzymaniu uznania odpowiedziało, jak mogliby się poprawić, co znaczy, że uznali ją za krytykę, a nie formę docenienia.

Liderzy mają trudności z nagradzaniem świetnej pracy, jaką wykonują pracownicy. Zarówno współpracownicy jak i liderzy nie okazują uznania wystarczająco często. Dawanie uznania, jako działanie, które sprawia, że ludzie czują się doceniani nadal nie jest traktowane priorytetowo. Budżety są przeznaczane na inne zagadnienia. Czas menedżerów przeznaczany jest na bardziej administracyjne zadania. Nawet liderzy HR poświęcają więcej energii na politykę i procedury niż na dawanie innym uznania. Kiedy uznanie znajduje się na końcu listy priorytetów, ludzie czują, że ich praca pozostaje niezauważona. Zbyt łatwo jest uwierzyć, że menedżerowie, współpracownicy i organizacja nie dbają o nich ani o pracę, którą wykonują.

Jaki sens niesie docenianie?

Docenianie jest silnym przeżyciem, dzięki któremu osoba czuje się doceniona i dowartościowana, nie tylko za pracę, którą wykonuje, ale za to kim jest i jakie posiada talenty. Uznanie w miejscu pracy motywuje, daje poczucie spełnienia i sprawia, że pracownicy czują się docenieni za swoją pracę. Nie tylko zwiększa zaangażowanie poszczególnych pracowników, ale także podnosi ich produktywność i lojalność wobec firmy, co prowadzi do poprawy retencji.

Poza komunikowaniem uznania i dostarczaniem motywacji pracownikowi, który został doceniony, dawanie uznania wysyła również sygnały do innych pracowników, jak wygląda sukces. W ten sposób uznanie jest zarówno narzędziem do osobistego nagradzania, jak i okazją do wzmacniania pożądanej kultury organizacji wśród innych pracowników.
W jednym z badań Gallupa (2016) pytano o rodzaje uznania, które najbardziej zapadły respondentom w pamięć, czyli które miały dla nich największe znaczenie. Co ciekawe, ludzie szczególnie wskazywali na sześć metod dawania istotnego uznania, zaś pieniądze nie były wskazywane jako najważniejszą formę uznania.

Najistotniejsze formy uznania:

 1. publiczne uznanie lub wyróżnienie w postaci nagrody, certyfikatu lub pochwały
 2. prywatne uznanie ze strony szefa, współpracownika lub klienta
 3. otrzymanie lub uzyskanie wysokiego poziomu osiągnięć w wyniku oceny lub recenzji
 4. awans lub zwiększenie zakresu pracy lub odpowiedzialności jako okazanie zaufania
 5. nagroda rzeczowa, wycieczka, nagroda pieniężna lub podwyżka wynagrodzenia
 6. osobista satysfakcja lub duma z pracy

W badaniu pracownicy zostali poproszeni o przypomnienie sobie, kto przekazał im najbardziej znaczące i niezapomniane wyrazy uznania. Dane ujawniły, że najbardziej pamiętne uznanie pochodzi najczęściej od przełożonego pracownika (28%), następnie od lidera wyższego szczebla lub dyrektora generalnego (24%), klienta (10%) i rówieśników (9%), 17% jako źródło uznania podało „inne”. Docenianie pracy to codzienne zadanie menadżera oraz całego zespołu. Tego typu informacje zwrotne od pracowników powinny być częste. Gallup rekomenduje, aby były one przekazywane co tydzień i w odpowiednim czasie, aby pracownik wiedział, jakie znaczenie ma ostatnie osiągnięcie oraz aby wzmocnić wartości firmy.

Jak doceniać?

 1. Dziękuj świadomie, chwal spontanicznie i wyrażaj formalne uznanie.
  Uznanie nie może być kwestią czasu. Musi być zamierzone i udzielane w odpowiednim czasie, kiedy pracownik wykazuje się dodatkowym wysiłkiem, osiąga coś wielkiego lub osiąga kamień milowy w swojej karierze. Ludzie czują się niedocenieni w sytuacji, gdy pochwała lub uznanie nie są udzielane po tym, jak pracownik włożył dodatkowy wysiłek lub osiągnął coś wielkiego. Badania O.C. Tanner Institute potwierdzają wyniki badań Gallupa i wskazują, że każda z form uznania działa, o ile jest autentyczna. Szczególnie istotne są celowe dziękowanie, spontaniczne pochwały, formalne uznanie oraz zaproszenie do udziału w specjalnych projektach.
 2. Uczyń docenianie jako priorytet.
  Czas i forma komunikowania mają znaczenie. Więcej pracowników zobaczy i usłyszy moment uznania, jeśli będzie on miał miejsce na początku spotkania, a nie na końcu. To samo dotyczy wewnętrznych newsletterów firmowych; część poświęcona uznaniu będzie częściej czytana, jeśli zostanie umieszczona na początku w widocznym miejscu. Jeśli uznanie pozostawia się na koniec np. spotkania, można o nim zapomnieć, przełożyć je w pośpiechu lub całkowicie pominąć, jeśli nie ma na to czasu lub miejsca. Ma to negatywny wpływ na docenianego pracownika. Dobra zasada brzmi: najpierw doceń.
 3. Pomóż liderom wyrażać uznanie w sposób szczery, konkretny i osobisty.
  40% pracowników uważa, że uznanie, które otrzymują w pracy, jest pustym gestem (O.C. Tanner Institute). Za to nawiązując do przywołanych wyżej badań Gallupa, najbardziej pamiętne uznanie pochodzi najczęściej od przełożonego pracownika (28%), następnie od lidera wyższego szczebla lub dyrektora generalnego (24%). Uznanie powinno wiązać się z tym, co jest najważniejsze, a liderzy powinni dostosować swoje pochwały do celów firmy i wartości wynikających z celu organizacji. Najefektywniejsi menedżerowie promują środowisko bogate w uznanie, w którym pochwały płyną z każdej strony i wszyscy są świadomi tego, jak inni lubią otrzymywać uznanie.

 4. Pozycjonuj pracowników jako ekspertów w danej dziedzinie i łącz ich z innymi.
  Kiedy pracownicy czują się doceniani za swoje talenty, wkład i unikalną perspektywę, którą wnoszą, czują się upoważnieni do samodzielnego działania. Warto zachęcać innych w organizacji do przychodzenia do pracownika jako eksperta po pomoc i wskazówki. Pomaga to dostrzec i rozwijać mocne strony pracownika i połączyć je z konkretnymi osiągnięciami. Pokazuje, że pracownicy wnoszą wyjątkowy wkład i są cenieni. Stawiając ludzi w roli ekspertów, inspirujesz ich do samodzielnego przewodzenia.

Podsumowanie

Uznania nigdy za wiele, pod warunkiem, że jest ono szczere i zasłużone. Uznanie buduje więź, lojalność i jedność. Docenianie łączy ludzi z celem organizacji i ich własnymi sukcesami. Może łączyć zespoły i pracowników z ich liderami w czasach niepokojów i zawirowań. Uznanie dla najlepszej pracy pracownika to droga do tego, aby czuł się on doceniony i wnosił swój wartościowy wkład w miejscu pracy. Uczyń uznanie celowym. Uczyń uznanie priorytetem. Spraw, aby uznanie było osobiste. Spraw, aby pracownicy czuli się niezastąpieni.